Tenttiarkisto

Tämä on Helsingin Yliopiston Kemistit ry:n ylläpitämä tenttiarkisto. 

Lisää tenttejä löydät Opsosista.

Tiedostot on pdf muodossa

55053
Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino

55052

Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset

Liuoskemia

Epäorgaaninen kemia I

Tiedosto sisältää tentit: 
4.5.2015
12.8.2014
20.5.2014
4.3.2013
20.3.2012
15.3.2011
17.3.2009
2.3.2009

Johdatus polymeerikemiaan

Tiedosto sisältää tentit:

27.3.2014
29.2.2013 
2.4.2013
26.2.2009
28.2.2008
17.4.2007
11.10.2005

Instrumenttianalytiikan perusteet

Radionuklidien mittaustekniikka

5556

Orgaaniset reaktiomekanismit

Organic reaction mechanisms

Organometallien kemian perusteet

Organometallic chemistry

KURSSI

KURSSI