Esitisle

Esitisle on Helsingin Yliopiston Kemistit ry:n oma ainejärjestölehti. Lehti ilmestyy noin 2-4 kertaa vuodessa.

Esitislen erikoispainoksia ovat Fukseille suunnattu Alkemia sekä Juhlasakka, joka painetaan vuosijuhlien kunniaksi joka viides vuosi.

Sinustako Esitislen toimittaja?


Saitko ylös kemistin hauskan heiton tai lojuuko kamerasi muistissa hulvattomia kuvia HYKin tapahtumista?

Esitisleeseen tarvitaan jatkuvasti uusia juttuja. 
Mukana olemalla, voit vaikuttaa ainejärjestömme lehden sisältöön.


Ota yhteyttä

Ota yhteyttä Esitislen päätoimittajaan ja ole mukana seuraavan lehden tekemisessä.