Tutustu virkoihin
Kirjoita alaotsikko tähän

Yleistä

Helsingin Yliopiston Kemistit ry:llä on paljon erilaisia virkoja, joita hallituksen jäsenet sekä virkailijat hoitavat. Syyskokouksessa jäsenet valitsevat hallituksen. Jokaisessa hallituksessa on oltava vähintään kolme henkilöä, niin että heistä joku on nimetty puheenjohtajaksi. Lisäksi HYK on säännöissään määrännyt, että syyskoukouksessa on valittava puheenjohtajan lisäksi toiminnanjohtaja. Lisäksi missä vaiheessa vuotta tahansa voi ottaa yhteyttä hallitukseen ja ryhtyä virkailijaksi. Sekä hallituksen jäsenenä, että virkailijana pääsee aktiivisesti vaikuttamaan yhdistyksemme toimintaan. 

Alla on kerrottu viroista tarkemmin.

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja on tärkein hallitusvirka. Hänen tehtävänsä on huolehtia, että yhdistyksemme toteuttaa tehtäväänsä. Hän valvoo ja johtaa, että hallitus toteuttaa tehdyt päätökset. Puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle ja johtaa niitä. Hän tekee työnjaon sekä innostaa ja kannustaa aktiiviseen osallistumiseen. Ennen puheenjohtajaksi ryhtymistä olisi hyvä toimia hallituksessa vähintään vuoden ajan. 

Toiminnanjohtaja

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitajana toimii hallituksen jäsen. Hän hoitaa järjestömme taloutta. Käytännössä hän hoitaa kirjanpidon, rahaliikenteen sekä pitää hallituksen ajan tasalla järjestömme taloustilanteessa. Taloudenhoitaja ei päätä mihin rahaa käytetään, vaan huolehtii yhdessä muun hallituksen kanssa siitä, että se käytetään oikein. Tehtävä on vastuullinen ja vaatii tarkkuutta, mutta on samalla myös hyvin opettavainen virka. Tietoa tai aiempaa kokemusta kirjanpidosta tai taloudenhoidosta ei tarvitse. Jokainen taloudenhoitaja koulutetaan ja tukea saa hallitukselta sekä erityisesti edellisiltä taloudenhoitajilta. Tehtävään tulee kuitenkin sitoutua koko vuoden ajaksi. Taloudenhoitajana saa erittäin hyvän kuvan järjestömme toiminnasta, sillä hän on tietoinen jokaisesta tapahtumasta ja toiminnasta, joissa liikkuu raha.

Sihteeri