Tutustu virkoihin

Yleistä

Helsingin Yliopiston Kemistit ry:llä on paljon erilaisia virkoja, joita hallituksen jäsenet sekä virkailijat hoitavat. Alla kerrotaan viroista tarkemmin.

Hallitus

Syyskokouksessa yhdistyksen jäsenet valitsevat hallituksen. Jokaisessa hallituksessa toimii puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan lisäksi 6-15 henkilöä. Hallitus nimittää  keskuudestaan ainakin taloudenhoitajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.  Jos haluat hallitukseen, tulee sinun olla läsnä syyskokouksessa tai tehdä valtakirja, joka annetaan ennen kokousta sen hetkisen hallituksen jäsenelle. Hallituksen jäsenien tulee olla varsinaisia jäseniä.

Hallitus toimeenpanee yhdistyksen päätökset, sekä edustaa yhdistystä ulospäin. He esimerkiksi edustavat HYK:iä toisten ainejärjestöjen vuosijuhlilla. Hallituksen jäsenenä toiminen on antoisaa ja opettavaista.  

Virkailija

Missä vaiheessa vuotta tahansa voi ottaa yhteyttä hallitukseen ja ryhtyä virkailijaksi. Sekä hallituksen jäsenenä, että virkailijana pääsee aktiivisesti vaikuttamaan yhdistyksemme toimintaan.

Virkailijalla ei ole kuitenkaan samoja oikeuksia ja vastuita kuin hallituksen jäsenenä. Täten virkailija ei voi toimia esimerkiksi puheenjohtajana. Myöskään tiettyissä viroissa toimiminen, kuten välitysvastaavana, ei ole suositeltavaa virkailijana. 

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja on tärkein hallitusvirka. Hänen tehtävänsä on huolehtia, että yhdistyksemme toteuttaa tehtäväänsä. Hän valvoo ja johtaa, että hallitus toteuttaa tehdyt päätökset. Puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle ja johtaa niitä. Hän tekee työnjaon sekä innostaa ja kannustaa aktiiviseen osallistumiseen. Ennen puheenjohtajaksi ryhtymistä olisi hyvä toimia hallituksessa vähintään vuoden ajan. 

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä sillon kun puheenjohtaja on estynyt niitä itse hoitamaan. Hän tukee puheenjohtajaa ja toimii hänen oikeana kätenään.

Toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtaja valitaan syyskokouksessa, ja yleensä on ollut jo ainakin yhden kauden hallituksessa. Tj:n tehtävä on pitää huolta, että kaikki HYKin tapahtumat onnistuvat ja niille löytyy tekijät. Virka on tärkeä, ja välillä aika raskaskin. On pakko suunnitella paljon etukäteen, ja osata delegoida tehtäviä. Tässä virassa saa tosiaan vaikuttaa HYKin viikkotoimintaan, ja onnistumisen näkee nopeasti. 

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitajana toimii hallituksen jäsen. Hän hoitaa järjestömme taloutta. Käytännössä hän hoitaa kirjanpidon, rahaliikenteen sekä pitää hallituksen ajan tasalla järjestömme taloustilanteessa. Taloudenhoitaja ei päätä mihin rahaa käytetään, vaan huolehtii yhdessä muun hallituksen kanssa siitä, että se käytetään oikein. Tehtävä on vastuullinen ja vaatii tarkkuutta, mutta on samalla myös hyvin opettavainen virka. Tietoa tai aiempaa kokemusta kirjanpidosta tai taloudenhoidosta ei tarvitse. Jokainen taloudenhoitaja koulutetaan ja tukea saa hallitukselta sekä erityisesti edellisiltä taloudenhoitajilta. Tehtävään tulee kuitenkin sitoutua koko vuoden ajaksi. Taloudenhoitajana saa erittäin hyvän kuvan järjestömme toiminnasta, sillä hän on tietoinen jokaisesta tapahtumasta ja toiminnasta, joissa liikkuu raha.

Sihteeri

Sihteerin tehtävä on tehdä hallituksen kokouksista pöytäkirjat, josta voidaan tarkistaa esimerkiksi tapahtumien budjetit ja tapahtumien päivämäärät. Tehtävä sopii myös uudelle hallituslaiselle, kunhan oikeinkirjoitus on suunnilleen hallinnassa! Tärkeintä on päästä osallistumaan kokouksiin, sillä tätä hommaa ei voi tehdä etänä. Virka on olennainen, mutta ei vie kovin paljon aikaa.

Keittiömestari

Emäntä huolehtii erilaisten tapahtumien ruuat. Näitä tapahtumia ovat esimerkiksi syys- ja kevätkokoukset, sitsit ja mökkireissut. Lisäksi emäntä hoitaa laskiaispullat, vappumunkit ja pikkujoulupuuron. Tehtävä sopii henkilölle, joka osaa organisoida ja delegoida tehtäviä erityisesti isoissa tapahtumissa. Hyvä emäntä tykkää laittaa ruokaa ja ostaa sitä. Lisäksi hänen tulee osata ottaa huomioon budjetti sekä osallistujien erikoisruokavaliot. Emännän tulee osata hoitaa asioita tarvittaessa myös suurpiirteisesti. 

Baarimestari

Baarimestari hoitaa tapahtumiin juotavat. 

Absovastaava

Tehtävänä on huolehtia, että tapahtumissa on tarjolla myöskin alkoholittomia juomia.

Tiedottaja

Tiedottajan tehtäviin kuuluu jäsenien infoaminen tulevista tapahtumista ja muista tärkeistä asioista facebookin ja sähköpostin kautta.

Tuutorivastaava

Tuutorivastaava osallistuu tuutoreiden kouluttamiseen ja ryhmäyttämiseen ja valvoo, että tuutorit hoitavat hommansa. Tuutorivastaava järjestää tuutoreiden jakamisen pareiksi/ryhmiksi ja päättää fuksien jakamisesta tuutoreille. Tuutorivastaava myös järjestää ja suunnittelee syksyn fuksitapahtumia. Viran hoitaminen sijoittuu pääosin alkusyksyyn. Tuutorivastaavana toimii yleensä hallituksen jäsen.

Opintovastaava

Opintovastaavan tehtävä on pysyä perillä kemian koulutusohjelmien sisällöistä ja ajankohtaisista opintoasioista. Opintovastaava on usein myös hallopedi kemian koulutusohjelmassa tai tiedekunnassa. 

Haalarivastaava

Haalarivastaava hankkii sponsoreita fuksien haalareita varten ja ohjeistaa fukseja sponsoreiden hankkimiseksi. Haalarivastaava myös tilaa ja myy haalareita. Viran hoitaminen sijoittuu pääasiassa syksyyn.

Kerhovastaavat

HYK:n kerhoja ovat Ladie's Club, Helsingin Yliopiston Kemistit ry:n herrasmieskerho, Mithril, Bentsokinoni, Palikka, liikuntakerho, ja Bullet Journal kerho. Vastaavat huolehtivat kerhojen ohjelmasta ja järjestämisestä. Kerhovastaavana pääsee parhaiten vaikuttamaan siihen, kuinka usein kerhot kokoontuu. Kerhovastaavien ei tarvitse toimia hallituksessa.

Sponsorivastaava 

Sponsorivastaava on vastuussa sponsorien hankkimisesta HYKille, esim. haalareihin tai vuosijuhlille. Sponsorien hankkiminen tapahtuu useimmiten olemalla yhteydessä kemian alan yrityksiin sähköpostilla. 

Kv-vastaava

Kv-vastaava hoitaa lähinnä kansainvälisten opiskelijoiden asioita. Esimerkiksi ulkomaisten opiskelijoiden tuutoroinnin järjestäminen, ja kansainvälisten tapahtumien organisointi kuuluu kv-vastaavalle. Kv-vastaavuus ei vaadi aiempia hallitusvuosia.

Opsosvastaava

Opsosvastaavan tehtäviin kuuluu huolenpito opintososiaalisesta tilasta ja siihen liittyvistä hankinnoista. Näihin hankintoihin kuuluvat kahvin hankkiminen joko itsenäisesti tai hallituksen/virkailijoiden laajuisella kahvilistalla sekä tukkukäynnit. 

Kulttuurivastaava

Kulttuurivastaava järjestää kulttuuritapahtumia HYK:n jäsenille.