Yhdistys

Historiaa ja nykypäivää

Vuonna 1927 perustettu HYK on vanhimpia Helsingin yliopiston yhteydessä toimivista ainejärjestöistä. Aktiivinen ainejärjestömme edustaa opiskelijoita useassa yliopiston päättävässä elimessä sekä järjestää jäsenilleen paljon erilaisia vapaa-ajan kerhoja ja tapahtumia.

HYKin toimintaa pyörittää hallitus, joka valitaan vuosittain syyskokouksessa. Lisäksi mukana toiminnan toteuttamisessa on paljon virkailijoita. Virkailijaksi voi hakea milloin vain ottamalla yhteyttä hallitukseen. 


Ilmoitus

10.4.2017

Hallituksen kokouksessa on päätetty, että jos henkilöllä on rästissä osallistumis- tai muita maksuja yli 50€ edestä, niin hän ei saa osallistua tapahtumiin. Kielto poistuu, kun rästit on maksettu.

Tulevat kokoukset

Hallituksen kokous 9/2020

 • Aika: 27.11.2020 klo 17:00
 • Paikka: Zoom

Sääntömääräinen syyskokous

 • Aika: 4.12.2020 klo 17:00
 • Paikka: Zoom
 • Asialista alla

Jäseneksi

HYKin jäseneksi voi liittyä Opsosissa.

Lukuvuoden 2019-2020 hinnat

Jäseneksi liittyminen maksaa 5€ ja jäsenyyden uusiminen 2€.
Seniorijäsenyyden hinta on 10€.

Hinnat päätetään vuosittain kevätkokouksessa.

Ilmoitus

(English below)

Vuonna 1927 perustettu Helsingin Yliopiston Kemistit ry (HYK) täyttää vuoden 2022 helmikuussa 95 vuotta ja järjestää tämän kunniaksi suuret vuosijuhlat, joissa on normaalia enemmän vieraita, ohjelmaa ja tunnelmaa. Vuosijuhla tulee olemaan arvokkain HYKin järjestämä tilaisuus viimeisen viiden vuoden aikana.

HYK hakee 95. vuosijuhlan järjestäjiksi kahta varsinaista vuosijuhlamestaria ja kahta varavuosijuhlamestaria. Vuosijuhlamestarin tehtäviin kuuluu päävastuun ottaminen 95. vuosijuhlan järjestämisestä. Tärkeitä vastuualueita ovat esimerkiksi juhlapaikan löytäminen, puhujien ja ohjelman varaaminen, tarjoilun järjestäminen ja moni muu. Järjestämistä ei tarvitse tehdä yksin, sillä tukena on parinasi toimiva toinen vuosijuhlamestari, kokoamasi vuosijuhlatiimi sekä HYKin hallitus ja virkailijat.

Mitä vaadimme hakijoilta:

 • vähintään kahden vuoden kokemus ainejärjestötoiminnasta tai vastaavasta
 • kokemus HYKin toimintatavoista ja perinteistä
 • läsnäolo suunnittelussa sekä itse vuosijuhlissa
 • HYKin jäsenyys
 • vastuullisuus ja yhteistyökyky

Eduksi katsotaan myös:

 • aiempi kokemus suurten tasavuosijuhlien järjestämisestä
 • aiempi kokemus ainejärjestön, erityisesti HYKin, hallituksessa olemisesta
 • verkostoituneisuus kemian opiskelijoiden, kampuksen henkilökunnan ja/tai kemian alan yritysten keskuudessa
 • kokemus vaativien ainejärjestövirkojen suorittamisesta kunnialla (esim. puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, taloudenhoitaja)

Vuosijuhlamestarina toimija saa hyvää kokemusta suurien tapahtumien järjestämisestä, mikä näyttää varmasti hyvältä myös ansioluettelossa. Lisäksi varsinainen vuosijuhlamestari pääsee itse osallistumaan 95. vuosijuhlaan ilmaiseksi. Halutessaan hän pääsee myös osallistumaan hallituksen järjestämiin ryhmäytys-, hengailu- ja rentoutustapahtumiin, mikäli niitä pystytään järjestämään. Tehtävää suorittaessa tulee myös varmasti verkostoitumaan monen hienon ihmisen kanssa.

Jos kiinnostuit vuosijuhlamestarin virasta, lähetä kirjallinen hakemus tiedottajalle (sanni.raskala@helsinki.fi) 3.12. menessä. Ehdolle asettuminen on mahdollista myös ilman hakemusta, mutta hakemuksen lähettäminen on erittäin suotavaa, sillä se kertoo kiinnostuksesta ja halusta panostaa virkaan, mikä voidaan katsoa valintaäänestyksessä hyödyksi. Hakemukset esitellään yhdistyksen syyskokouksessa 4.12., jossa suoritetaan myös ehdokkaiden haastattelu ennen vuosijuhlamestarien ja varavuosijuhlamestarien valintaa äänestyksellä.

Lisätietoja voi kysyä HYKin hallitukselta esimerkiksi tiedottajan (sanni.raskala@helsinki.fi) tai hallituksen sähköpostilistan (hy-kemistit@helsinki.fi) kautta.

/////

Helsingin Yliopiston Kemistit ry (HYK) was founded in 1927 and will turn 95 years old in February 2022. To celebrate this event HYK will organise a great annual celebration table party with more guests, programme and athmosphere than normally. The annual celebration will be HYK's biggest and most dignified event in the past 5 years.

HYK is now searching for two annual celebration masters and two reserve celebration masters to organise the 95th annual celebration. The celebration master is responsible for organising the event. Important areas are, for example, finding the location, booking speakers and other programme, and organising the menu, among many other things. Not everything has to be done alone; you will have the other celebration master as your partner and your own annual celebration team as well as the support from HYK board and officials.

What we require from applicants:

 • at least two years experience in subject organisations or similar
 • knowledge of HYK's way of acting and traditions
 • attendance in both planning and the actual celebration event
 • HYK membership
 • responsibility and ability to cooperate

Other advantages you may have:

 • earlier experience in organising big annual celebrations (meaning celebration years of multiples of five)
 • earlier experience of being a member of board, especially in HYK
 • contacts among chemistry students, campus personel and/or chemistry enterprises
 • experience in handling demanding official positions with success (for example chair of board, excecutive director, treasurer)

Working as an annual celebration master gives you great experience in organising big events which will surely look great in your CV. The two official celebration masters get to attend the 95th celebration free of charge. In addition, they can attend various team building, relaxation and hangout events organised by the board if organising the events is possible. While organising the annual celebration you will also encounter many amazing people and build connections.

If you are interested in applying for the annual celebration master's position, send a written application to the communications officer (sanni.raskala@helsinki.fi) no later than 3rd of December. An application is not mandatory for running for the position but will be extremely valuable in proving your interest and will to put effort into the position you're applying for. This will surely be seen as a plus during the voting process. Applications will be presented in the statutory autumn meeting on 4th of December where the interview will also take place. After interviewing all applicants, the meeting votes on the positions of annual celebration masters and reserve celebration masters.

Additional information can be presented to HYK's board via the communications officer (sanni.raskala@helsinki.fi) or the board's mailing list (hy-kemistit@helsinki.fi). 

Sääntömääräisen syyskokouksen asialista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokousvirkailijoiden valinta
3.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3.2. Kokouksen sihteerin valinta
3.3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
3.4. Ääntenlaskijoiden valinta
4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

5. Vuosijuhlamestareiden ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöiden valinta 95. vuosijuhlille

6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021
7. Talousarvio vuodelle 2021
8. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2021
9. Yhdistyksen toiminnanjohtajan valinta vuodelle 2021

10. Yhdistyksen taloudenhoitajan valinta vuodelle 2021

11. Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2021
11.1. Hallituksen koosta päättäminen
11.2. Hallituksen jäsenten valinta
12. Yhdistyksen toiminnantarkastajien ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöiden valinta vuodelle 2021
13. Ilmoitusasiat
14. Muut esille tulevat asiat

15. Kokouksen päättäminen