Yhdistys

Historiaa ja nykypäivää

Vuonna 1927 perustettu HYK on vanhimpia Helsingin yliopiston yhteydessä toimivista ainejärjestöistä. Aktiivinen ainejärjestömme edustaa opiskelijoita useassa yliopiston päättävässä elimessä sekä järjestää jäsenilleen paljon erilaisia vapaa-ajan kerhoja ja tapahtumia.

HYKin toimintaa pyörittää hallitus, joka valitaan vuosittain syyskokouksessa. Lisäksi mukana toiminnan toteuttamisessa on paljon virkailijoita. Virkailijaksi voi hakea milloin vain ottamalla yhteyttä hallitukseen. 


Ilmoitus

10.4.2017

Hallituksen kokouksessa on päätetty, että jos henkilöllä on rästissä osallistumis- tai muita maksuja yli 50€ edestä, niin hän ei saa osallistua tapahtumiin. Kielto poistuu, kun rästit on maksettu.

Yhdistyksen kokoukset

Sääntömääräinen syyskokous

  • Aika: 21.11.2018 klo 17:00
  • Paikka: Wilhelmsson-sali, Uusi ylioppilastalo, Mannerheimintie 5 A
  • Esityslista sivun alaosassa

Sääntömääräinen kevätkokous

  • Aika: 27.2.2018 klo 18.00
  • Paikka: Kerhotila, Matlu-klusteri, Leppäsuonkatu 11

Jäseneksi

HYKin jäseneksi voi liittyä Opsosissa.

Lukuvuoden 2018-2019 hinnat

Jäseneksi liittyminen maksaa 5€ ja jäsenyyden uusiminen 2€.
Seniorijäsenyyden hinta on 10€.

Hinnat päätetään vuosittain kevätkokouksessa.

Tervetuloa Helsingin Yliopiston Kemistit ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen

Aika: 21.11.2018 klo 17:00

Paikka: Wilhelmsson-sali, Uusi ylioppilastalo, Mannerheimintie 5 A

Kokouksessa on tarjoiluja.

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen järjestäytyminen
3.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3.2. Kokouksen sihteerin valinta
3.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
3.4. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
6. Talousarvio vuodelle 2019
7. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtan valinta vuodelle 2019
8. Yhdistyksen toiminnanjohtajan valinta vuodelle 2019
9. Yhdistyksen taloudenhoitajan valinta vuodelle 2019
10. Yhdistyksen muiden hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2019
10.1. Hallituksen koosta päättäminen
10.2. Hallituksen jäsenten valinta
11. Yhdistyksen toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2019
12. Sääntömuutokset
Hallituksen esitys: päätetään muuttaa sääntöjä hallituksen toimittaman esityksen mukaisesti. Ehdotetut muutoskohdat: 3§, 5§, 11§, 12§, 14§, 23§
13. Muut esille tulevat asiat
14. Kokouksen päättäminen